Danny van de Velde, Elektra 21

“De kracht van het CTT is het totaalplaatje: de uitwisseling van kennis, het opleiden van leerlingen en studenten en de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.”

Aanwas van technisch personeel
Ondanks het teruglopende aantal leerlingen, die bovendien minder vaak voor techniek kiezen, lukt het Elektra 21 nog steeds om voldoende goed opgeleid personeel te vinden. Het CTT speelt daarin zeker een rol, want we krijgen ook leerlingen van het CTT binnen. Om de aanwas van technisch personeel te waarborgen is het voor ons daarom belangrijk dat de technische opleidingen in Zeeuws-Vlaanderen blijven. Alleen op die manier kun je de link met het bedrijfsleven in deze regio blijven maken.

Snelle ontwikkelingen
Het gat tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is momenteel nog te groot. Het is daarom mooi dat wij met het CTT kunnen bekijken hoe wij dit gat samen kunnen verkleinen. Het is daarbij belangrijk dat tijdens overlegmomenten het bedrijfsleven haar verwachtingen kan terugkoppelen naar de scholen. De ontwikkelingen in de techniekwereld gaan namelijk heel snel. Zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen, etc. vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van de leerlingen. Als bedrijf is het al een uitdaging om het personeel met deze nieuwe kennis bij te spijkeren. Het is daarom extra belangrijk om tijdig en goed af te stemmen met elkaar om het optimale eruit te halen voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.

Een krachtig geheel
De kracht van het CTT is het totaalplaatje. De uitwisseling van kennis, het begeleiden en informeren van leerlingen en de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het is allemaal belangrijk, en door alle losse elementen voldoende aandacht te geven maak je een krachtig geheel. Helaas liggen door de Corona momenteel veel activiteiten stil. Elektra 21 biedt zowel gastlessen aan als product informatiebijeenkomsten. Tijdens gastlessen vertellen wij over nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld domotica; wat is er op de markt en waar lopen wij tegenaan. Voor deze informatiebijeenkomsten nodigen wij docenten uit en delen met hen de kennis over nieuwe producten die we ook met ons personeel delen. Kennis die de docenten weer kunnen overdragen aan hun studenten. Op deze manier kan het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar helpen.

Centrale ligging in Zeeuws-Vlaanderen
Het is noodzakelijk dat het in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk blijft om techniekonderwijs te volgen. Zodat een leerling uit Hulst niet afhaakt omdat hij de afstand naar het techniekonderwijs in Vlissingen niet kan overbruggen. Op die manier zouden wij veel enthousiaste jongeren verliezen die graag in de techniek willen werken, maar vanwege een te lange reistijd toch voor een ander vak kiezen. Jongeren die wij hard nodig hebben en die via het CTT een baan in de techniek kunnen vinden.