ANBI logo ANBI

De Stichting Centrum voor TopTechniek (CTT) is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften van bedrijven of particulieren onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

De doelstellingen van de stichting CTT zijn:

  1. Het actief ondersteunen en faciliteren van het technische onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, dat zich richt op een optimale aansluiting op de behoefte van het regionale bedrijfsleven.
  2. Het exploiteren van het Centrum voor TopTechniek, dat voorziet in moderne onderwijsruimtes die ingericht zijn met hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art machines ten behoeve van de realisatie van duurzaam hoogwaardig technisch onderwijs.
  3. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven optimaal voorzien in de behoefte aan voldoende gekwalificeerd technisch personeel.
  4. Mede door het realiseren van de hierboven genoemde doelstellingen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Beleidsplan 2023/2025

Jaarrekening 2023

Formulier Publicatieplicht ANBI 2023