Partners

Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te behouden en om, binnen het concept van outdoor & indoor learning, de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. Voor de doorlopende leerlijn vmbo en mbo-onderwijs worden vakmanschaproutes en technologieroutes ontwikkeld binnen een Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Ruim 30 bedrijven, 3 gemeenten, 5 onderwijsinstellingen, 3 bedrijfsopleidingen en 4 samenwerkingsverbanden maken deel uit van de PPS en leveren een (financiƫle) bijdrage of ondersteunen de activiteiten.