Partners

Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te behouden en om, binnen het concept van outdoor & indoor learning, de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. Voor de doorlopende leerlijn vmbo en mbo-onderwijs worden vakmanschaproutes en technologieroutes ontwikkeld binnen een Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Ruim 30 bedrijven, 3 gemeenten, 5 onderwijsinstellingen, 3 bedrijfsopleidingen en 4 samenwerkingsverbanden maken deel uit van de PPS en leveren een (financiƫle) bijdrage of ondersteunen de activiteiten.

Onze Partners betrekken we graag bij ons onderwijs in het CTT. Mede hierdoor zijn de verschillende domein(vergader)tafels in het leven geroepen. Een impressie van de uitkomst is gemaakt in de vorm van de zogenoemde "praatplaten" en vind je hieronder."

praatplaat2_januari_2020.PNG

praatplaat_januari_2020.png