Vakmanschapsroute techniek

De Vakmanschapsroute (VKR) is uniek voor Zeeuws-Vlaamse vmbo-leerlingen met belangstelling voor techniek. Op de drie Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs (Zwin College, Lodewijk College en Reynaertcollege) wordt dit op dezelfde wijze aangeboden. De VKR laat de leerlingen eerst oriënteren op het brede beroepen- en opleidingsveld binnen de techniek. Vervolgens kiezen de leerlingen voor het techniekdomein dat het best bij hen past. De leerling haalt dan ook zijn diploma op mbo-niveau 2, 3 of 4. De leerlingen volgen de VKR (deels) in het Centrum voor Top Techniek in Terneuzen.

Het succes wordt bepaald door de nauwe samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven.