Aangesloten scholen

Elke Zeeuws-Vlaamse vmbo-leerling die na oriëntatie aan het eind van leerjaar 2 kiest voor techniek komt in de Vakmanschapsroute (VKR) terecht. De oriëntatie en de verdieping vindt dan nog plaats in de technieklokalen van de eigen scholen. Alleen de leerlingen van het Lodewijk College komen – bij gebrek aan een bouwlokaal - voor hun oriëntatie- en verdiepingsmodule bouw naar het Centrum voor TopTechniek (CTT) binnen de muren van Scalda Terneuzen. In leerjaar 4 komen alle VKR-leerlingen voor hun praktijklessen naar het CTT in Terneuzen.

Het creëren van samenhangende beroepskolommen (vmbo-mbo-hbo) heeft het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen vmbo plus mbo, mbo plus hbo en het werkveld gestimuleerd. Doorlopende leerwegen of andere samenwerkingsvormen tussen de schooltypes stimuleren leerlingen om door te leren en leveren een bijdrage aan het voorkomen van uitval.

We werken daarbij samen met drie VO scholen, één MBO en drie bedrijfsscholen.

Dit zijn de samenwerkende Zeeuws-Vlaamse scholen: