Presentatie Zin en Betekenis van het Practoraat

Het practoraat Hybride Onderwijs is gefinancierd met subsidie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De subsidieperiode is per 1 juli 2021 afgelopen. Dit betekent dat het practoraat vanaf die datum is beëindigd.

De Practor Hybride Onderwijs, Martijn van Schaik, heeft de ervaringen en opbrengsten van zijn werkzaamheden als practor voor het Centrum voor TopTechniek gebundeld in het boek “Zin en Betekenis van het Practoraat”. In dit boek probeert hij te illustreren hoe rommelig het proces van onderzoeken kan zijn. De verschillende bijdragen in de vorm van teksten, interviews en syntheses in het boek zijn daar een weerspiegeling van. In het boek beschrijft hij de activiteiten en producten die het practoraat opleverde schetst hij de kansen voor de toekomst.

Op 17 juni 2021 is het boek via een livestream gepresenteerd en het eerste exemplaar overhandigd aan de voorzitter van het stichtingsbestuur van het CTT, de heer A.J. Vogel.

Hieronder kunt u een opname van de livestream bekijken.

Het boek “Zin en betekenis van het Practoraat Hybride Onderwijs” is hieronder te downloaden in PDF en in druk te bestellen bij uitgeverij Phronese.

Bestellen

Pdf downloaden